CENNÍK

Našou filozofiou je individuálny prístup ku každému klientovi, ktorý uplatňujeme aj pri tvorbe ceny. Uvedený cenník služieb je preto len orientačný. Cena účtovníckych služieb je výsledkom vzájomnej dohody a je ovplyvnená mnohými faktormi, napr. počet dokladov za príslušný mesiac, rozsah poskytnutých služieb, úroveň predprípravy dokladov klientom, predmet podnikania, pôsobenie na zahraničných trhoch, atď.

 • PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

  Počet položiek za mesiac Paušál
  (neplatca DPH)
  Paušál
  (platca DPH)
  od 0 do 50 90 € 120 €
  od 51 do 100 130 € 150 €
  od 101 do 200 190 € 250 €
  od 201 do 300 270 € 340 €
  od 301 do 400 370 € 450 €
  od 401 do 600 490 € 680 €
  od 601 do 1000 750 € 1000 €
  od 1001 a viac cena dohodou
   
    Cena
  (neplatca DPH)
  Cena
  (platca DPH)
  Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 1,30 € 1,50 €
  Cena za spracovanie tuzemského cestovného príkazu (mesačne) 30 € 30 €
  Cena za spracovanie zahraničného cestovného príkazu (mesačne) 30 € 30 €
   
  Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, priebežnú účtovnú závierku a základné poradenstvo. V prípade platcu DPH vypracovanie daňového priznania pre DPH a potrebných výkazov.
 • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  Počet položiek za mesiac Paušál
  (neplatca DPH)
  Paušál
  (platca DPH)
  od 0 do 50 50 € 80 €
  od 51 do 100 90 € 130 €
  od 101 do 200 140 € 190 €
  od 201 do 300 220 € 270 €
  od 301 do 400 280 € 330 €
  od 401 do 600 380 € 500 €
  od 601 do 1000 560 € 740 €
  od 1001 a viac cena dohodou
   
    Cena
  (neplatca DPH)
  Cena
  (platca DPH)
  Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 1,00 € 1,30 €
  Cena za spracovanie tuzemského cestovného príkazu (mesačne) 30 € 30 €
  Cena za spracovanie zahraničného cestovného príkazu (mesačne) 30 € 30 €
   
  Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, priebežnú účtovnú závierku a základné poradenstvo. V prípade platcu DPH vypracovanie daňového priznania pre DPH a potrebných výkazov.
 • MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

  1 TPP 15 €
  1 Dohoda 15 €

  Cena zahŕňa: vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, mesačné výkazy, hlásenie o vyúčtovaní dane

   
  Prihláška/odhláška zamestnávateľa do ZP, SP 10 €
  Prihláška/odhláška (storno, zmena) zamestnanca do ZP, SP 5 €
  Spracovanie ročného zúčtovania dane 20 €
 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ

  hodinová sadzba 20 € / hod
  Odmena závisí od rozsahu poskytovaného poradenstva. Je stanovená individuálne, po dohode s klientom.
 • JEDNORAZOVÉ SLUŽBY

  Daňové priznanie FO typ A min. 50 €
  Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky min. 80 €
  Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 150 €
  Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 250 €
  Daňové priznanie DPH + výkazy min. 60 €
  Daňové priznanie k motorovým vozidlám min. 50 €

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Počet položiek za mesiac Paušál
(neplatca DPH)
Paušál
(platca DPH)
od 0 do 50 90 € 120 €
od 51 do 100 130 € 150 €
od 101 do 200 190 € 250 €
od 201 do 300 270 € 340 €
od 301 do 400 370 € 450 €
od 401 do 600 490 € 680 €
od 601 do 1000 750 € 1000 €
od 1001 a viac cena dohodou
 
  Cena
(neplatca DPH)
Cena
(platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 1,30 € 1,50 €
Cena za spracovanie tuzemského cestovného príkazu (mesačne) 30 € 30 €
Cena za spracovanie zahraničného cestovného príkazu (mesačne) 30 € 30 €
 
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, priebežnú účtovnú závierku a základné poradenstvo. V prípade platcu DPH vypracovanie daňového priznania pre DPH a potrebných výkazov.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Počet položiek za mesiac Paušál
(neplatca DPH)
Paušál
(platca DPH)
od 0 do 50 50 € 80 €
od 51 do 100 90 € 130 €
od 101 do 200 140 € 190 €
od 201 do 300 220 € 270 €
od 301 do 400 280 € 330 €
od 401 do 600 380 € 500 €
od 601 do 1000 560 € 740 €
od 1001 a viac cena dohodou
 
  Cena
(neplatca DPH)
Cena
(platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 1,00 € 1,30 €
Cena za spracovanie tuzemského cestovného príkazu (mesačne) 30 € 30 €
Cena za spracovanie zahraničného cestovného príkazu (mesačne) 30 € 30 €
 
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, priebežnú účtovnú závierku a základné poradenstvo. V prípade platcu DPH vypracovanie daňového priznania pre DPH a potrebných výkazov.

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

1 TPP 15 €
1 Dohoda 15 €

Cena zahŕňa: vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, mesačné výkazy, hlásenie o vyúčtovaní dane

 
Prihláška/odhláška zamestnávateľa do ZP, SP 10 €
Prihláška/odhláška (storno, zmena) zamestnanca do ZP, SP 5 €
Spracovanie ročného zúčtovania dane 20 €

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

hodinová sadzba 20 € / hod
Odmena závisí od rozsahu poskytovaného poradenstva. Je stanovená individuálne, po dohode s klientom.

JEDNORAZOVÉ SLUŽBY

Daňové priznanie FO typ A min. 50 €
Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky min. 80 €
Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 150 €
Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 250 €
Daňové priznanie DPH + výkazy min. 60 €
Daňové priznanie k motorovým vozidlám min. 50 €