CENNÍK

Našou filozofiou je individuálny prístup ku každému klientovi, ktorý uplatňujeme aj pri tvorbe ceny. Uvedený cenník služieb je preto len orientačný. Cena účtovníckych služieb je výsledkom vzájomnej dohody a je ovplyvnená mnohými faktormi, napr. počet dokladov za príslušný mesiac, rozsah poskytnutých služieb, úroveň predprípravy dokladov klientom, predmet podnikania, pôsobenie na zahraničných trhoch, atď.

 • PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  Počet položiek za mesiac Paušál
  (neplatca DPH)
  Paušál
  (platca DPH)
  od 0 do 50 70 € 90 €
  od 51 do 100 100 € 140 €
  od 101 do 200 180 € 240 €
  od 201 do 300 260 € 320 €
  od 301 do 400 360 € 440 €
  od 401 do 600 480 € 640 €
  od 601 do 1000 740 € 980 €
  od 1001 a viac cena dohodou
   
    Cena
  (neplatca DPH)
  Cena
  (platca DPH)
  Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 1,00 € 1,40 €
   
  Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov a poradenstvo.
 • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  Počet položiek za mesiac Paušál
  (neplatca DPH)
  Paušál
  (platca DPH)
  od 0 do 50 50 € 70 €
  od 51 do 100 90 € 120 €
  od 101 do 200 140 € 180 €
  od 201 do 300 220 € 260 €
  od 301 do 400 280 € 320 €
  od 401 do 600 380 € 500 €
  od 601 do 1000 560 € 740 €
  od 1001 a viac cena dohodou
   
    Cena
  (neplatca DPH)
  Cena
  (platca DPH)
  Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 0,80 € 1,00 €
   
  Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov, poradenstvo.
 • MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO
  1 TPP 14 €
  1 Dohoda 12 €
  Cena zahŕňa: vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, výkazy, vyhotovenie ročného zúčtovania dane.
 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ
  hodinová sadzba 15 € / hod
  Odmena zavisí od rozsahu poskytovaného poradenstva. Je stanovená individuálne, po dohode s klientom.
 • JEDNORAZOVÉ SLUŽBY
  Daňové priznanie FO typ A min. 30 €
  Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky min. 60 €
  Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 100 €
  Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 150 €
  Daňové priznanie DPH + výkazy min. 50 €