Váš spoľahlivý partner

Komplexné účtovnícke služby
a poradenstvo

Váš spoľahlivý partner

Komplexné účtovnícke služby
a poradenstvo

O NÁS


Sme pracovný tím, pôsobiaci v ekonomickej oblasti - účtovníctva, miezd a daní, ktorý disponuje bohatou dlhoročnou praxou ako aj odbornými vedomosťami. Nosným pilierom je korektná, priateľská spolupráca s našimi klientmi. Našim poslaním je pomáhať klientom s celou ekonomickou stránkou ich podnikania. Klientom sa vytvára priestor a energia pre rozvoj svojej spoločnosti. Sme profesionáli, ktorí milujú svoju prácu a aj za ňu ručia. Našou prioritou je priniesť klientom komfort, ktorý odbremení klienta od účtovno-ekonomických problémov. Naše účtovnícke služby sú založené na individuálnom prístupe, na kvalite, efektívnosti, flexibilite, diskrétnosti, odbornosti, na prijateľných cenách. Poskytujeme účtovné, ekonomické poradenstvo na profesionálnej úrovni. Našimi cieľovými klientmi sú stredné a malé podniky, živnostníci a neziskové organizácie. Nevnímame vás iba ako zákazníka, ale chceme byť pre vás spoľahlivý partner.


SLUŽBY

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • komplexné vedenie podvojného účtovníctva v rámci platnej legislatívy
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických a právnických osôb
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • zastupovanie pred inštitúciami
 • pravidelný monitoring a kontrola
CENNÍK
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
Počet položiek za mesiac Paušál
(neplatca DPH)
Paušál
(platca DPH)
od 0 do 50 70 € 90 €
od 51 do 100 100 € 140 €
od 101 do 200 180 € 240 €
od 201 do 300 260 € 320 €
od 301 do 400 360 € 440 €
od 401 do 600 480 € 640 €
od 601 do 1000 740 € 980 €
od 1001 a viac cena dohodou
 
  Cena
(neplatca DPH)
Cena
(platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 1,00 € 1,40 €
 
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov a poradenstvo.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva v rámci platnej legislatívy
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH
 • spracovanie daňových priznaní k daní z príjmu fyzických  osôb a príslušných výkazov
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • pravidelný monitoring a kontrola
 • zastupovanie pred inštitúciami
CENNÍK
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
Počet položiek za mesiac Paušál
(neplatca DPH)
Paušál
(platca DPH)
od 0 do 50 50 € 70 €
od 51 do 100 90 € 120 €
od 101 do 200 140 € 180 €
od 201 do 300 220 € 260 €
od 301 do 400 280 € 320 €
od 401 do 600 380 € 500 €
od 601 do 1000 560 € 740 €
od 1001 a viac cena dohodou
 
  Cena
(neplatca DPH)
Cena
(platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 0,80 € 1,00 €
 
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov, poradenstvo.

MZDY A PERSONALISTIKA

 • komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy ( výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd, vedenie personálnej evidencie zamestnancov)
 • vypracovanie potvrdenia o príjme
 • komunikácia s poisťovňami
 • zastupovanie pred inštitúciami
 • pravidelný monitoring a kontrola
CENNÍK
MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO
1 TPP 14 €
1 Dohoda 12 €
Cena zahŕňa: vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, výkazy, vyhotovenie ročného zúčtovania dane.

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

 • poradenstvo a konzultácie pri optimalizácii daňových záležitosti klienta
 • odporúčania v oblasti daňovej problematiky
 • priebežné upozornenia na zmeny v legislatíve
 • hľadanie riešení pre optimalizáciu podniku
 • vypracovanie  analýzy finančného zdravia podniku
CENNÍK
PORADENSKÁ ČINNOSŤ
hodinová sadzba 15 € / hod
Odmena zavisí od rozsahu poskytovaného poradenstva. Je stanovená individuálne, po dohode s klientom.

JEDNORAZOVÉ SLUŽBY

 • daňové priznanie FO typ A
 • daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky
 • daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie DPH + výkazy
CENNÍK
JEDNORAZOVÉ SLUŽBY
Daňové priznanie FO typ A min. 30 €
Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky min. 60 €
Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 100 €
Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 150 €
Daňové priznanie DPH + výkazy min. 50 €