Komplexné účtovnícke služby
a poradenstvo

O NÁS


Sme pracovný tím, pôsobiaci v ekonomickej oblasti - účtovníctva, miezd a daní, ktorý disponuje bohatou dlhoročnou praxou ako aj odbornými vedomosťami. Nosným pilierom je korektná, priateľská spolupráca s našimi klientmi. Našim poslaním je pomáhať klientom s celou ekonomickou stránkou ich podnikania. Klientom sa vytvára priestor a energia pre rozvoj svojej spoločnosti. Sme profesionáli, ktorí milujú svoju prácu a aj za ňu ručia. Našou prioritou je priniesť klientom komfort, ktorý odbremení klienta od účtovno-ekonomických problémov. Naše účtovnícke služby sú založené na individuálnom prístupe, na kvalite, efektívnosti, flexibilite, diskrétnosti, odbornosti, na prijateľných cenách. Poskytujeme účtovné, ekonomické poradenstvo na profesionálnej úrovni. Našimi cieľovými klientmi sú stredné a malé podniky, živnostníci a neziskové organizácie. Nevnímame vás iba ako zákazníka, ale chceme byť pre vás spoľahlivý partner.


SLUŽBY

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • komplexné vedenie podvojného účtovníctva v rámci platnej legislatívy
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických a právnických osôb
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • zastupovanie pred inštitúciami
 • pravidelný monitoring a kontrola

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva v rámci platnej legislatívy
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH
 • spracovanie daňových priznaní k daní z príjmu fyzických  osôb a príslušných výkazov
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • pravidelný monitoring a kontrola
 • zastupovanie pred inštitúciami

MZDY A PERSONALISTIKA

 • komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy (výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd, vedenie personálnej evidencie zamestnancov)
 • vypracovanie potvrdenia o príjme
 • komunikácia s poisťovňami
 • zastupovanie pred inštitúciami
 • pravidelný monitoring a kontrola

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

 • poradenstvo a konzultácie pri optimalizácii daňových záležitosti klienta
 • odporúčania v oblasti daňovej problematiky
 • priebežné upozornenia na zmeny v legislatíve
 • hľadanie riešení pre optimalizáciu podniku
 • vypracovanie  analýzy finančného zdravia podniku

JEDNORAZOVÉ SLUŽBY

 • daňové priznanie FO typ A
 • daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky
 • daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie DPH + výkazy