Pre človeka s pevnou voľou

nie je nič nemožné.


čínske príslovie

O NÁS

.

Sme pracovný tím, pôsobiaci v ekonomickej oblasti - účtovníctva, miezd a daní, ktorý disponuje bohatou praxou ako aj odbornými vedomosťami. Nosným pilierom je korektná, priateľská spolupráca s našimi klientmi. Našim poslaním je pomáhať klientom s celou ekonomickou stránkou ich podnikania. Klientom sa vytvára priestor a energia pre rozvoj svojej spoločnosti. Sme profesionáli, ktorí milujú svoju prácu a aj za ňu ručia. Našou prioritou je priniesť klientom komfort, ktorý odbremení klienta od účtovno-ekonomických problémov. Naše služby sú založené na individuálnom prístupe, na kvalite, efektívnosti, flexibilite, diskrétnosti, odbornosti, na prijateľných cenách. Poskytujeme účtovné, ekonomické poradenstvo na profesionálnej úrovni. Našimi cieľovými klientmi sú živnostníci, stredné a malé podniky ako aj neziskový sektor.


.

SLUŽBY

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva v rámci platnej legislatívy
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH
 • spracovanie daňových priznaní k daní z príjmu fyzických  osôb a príslušných výkazov
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • pravidelný monitoring a kontrola
 • zastupovanie pred inštitúciami
CENNÍK
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  Cena (neplatca DPH) Cena (platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) 0,80 € 1,00 €
 
Počet položiek za mesiac Paušál (neplatca DPH) Paušál (platca DPH)
od 0 do 100 90,00 € 120,00 €
od 101 do 200 140,00 € 180,00 €
od 201 do 300 220,00 € 260,00 €
od 301 do 400 280,00 € 320,00 €
od 401 do 600 380,00 € 500,00 €
od 601 do 1000 560,00 € 740,00 €
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov, poradenstvo.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • komplexné vedenie podvojného účtovníctva v rámci platnej legislatívy
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH
 • spracovanie daňových priznaní k daní z príjmu fyzických  a právnických osôb
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • zastupovanie pred inštitúciami
 • pravidelný monitoring a kontrola
CENNÍK
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  Cena (neplatca DPH) Cena (platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) 1,00 € 1,40 €
 
Počet položiek za mesiac Paušál (neplatca DPH) Paušál (platca DPH)
od 0 do 100 100,00 € 140,00 €
od 101 do 200 180,00 € 240,00 €
od 201 do 300 260,00 € 320,00 €
od 301 do 400 360,00 € 440,00 €
od 401 do 600 480,00 € 640,00 €
od 601 do 1000 740,00 € 980,00 €
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov, poradenstvo.

MZDY A PERSONALISTIKA

 • komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy ( výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd, vedenie personálnej evidencie zamestnancov)
 • vypracovanie potvrdenia o príjme
 • komunikácia s poisťovňami
 • zastupovanie pred inštitúciami
 • pravidelný monitoring a kontrola
CENNÍK
MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO
1 TPP 14,00 €
1 Dohoda 12,00 €
Cena zahŕňa: vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, výkazy, vyhotovenie ročného zúčtovania dane.

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

 • poradenstvo a konzultácie pri optimalizácii daňových záležitosti klienta
 • odporúčania v oblasti daňovej problematiky
 • priebežné upozornenia na zmeny v legislatíve
 • hľadanie riešení pre optimalizáciu podniku
 • vypracovanie  analýzy finančného zdravia podniku
CENNÍK
JEDNORAZOVÉ SLUŽBY
Daňové priznanie FO typ A min. 30,00 €
Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky min. 60,00 €
Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 100,00 €
Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 150,00 €
Daňové priznanie DPH + výkazy min. 50,00 €

.

KONTAKT