CENNÍK

Našou filozofiou je individuálny prístup ku každému klientovi, ktorý uplatňujeme aj pri tvorbe ceny. Uvedený cenník služieb je preto len orientačný. Cena účtovníckych služieb je výsledkom vzájomnej dohody a je ovplyvnená mnohými faktormi, napr. počet dokladov za príslušný mesiac, rozsah poskytnutých služieb, úroveň predprípravy dokladov klientom, predmet podnikania, pôsobenie na zahraničných trhoch, atď.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
Počet položiek za mesiac Paušál
(neplatca DPH)
Paušál
(platca DPH)
od 0 do 50 70 € 90 €
od 51 do 100 100 € 140 €
od 101 do 200 180 € 240 €
od 201 do 300 260 € 320 €
od 301 do 400 360 € 440 €
od 401 do 600 480 € 640 €
od 601 do 1000 740 € 980 €
od 1001 a viac cena dohodou
 
  Cena
(neplatca DPH)
Cena
(platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 1,00 € 1,40 €
 
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov a poradenstvo.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
Počet položiek za mesiac Paušál
(neplatca DPH)
Paušál
(platca DPH)
od 0 do 50 50 € 70 €
od 51 do 100 90 € 120 €
od 101 do 200 140 € 180 €
od 201 do 300 220 € 260 €
od 301 do 400 280 € 320 €
od 401 do 600 380 € 500 €
od 601 do 1000 560 € 740 €
od 1001 a viac cena dohodou
 
  Cena
(neplatca DPH)
Cena
(platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) nad rámec konkrétneho paušálu 0,80 € 1,00 €
 
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov, poradenstvo.

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO
1 TPP 14 €
1 Dohoda 12 €
Cena zahŕňa: vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, výkazy, vyhotovenie ročného zúčtovania dane.

PORADENSKÁ ČINNOSŤ
hodinová sadzba 15 € / hod
Odmena zavisí od rozsahu poskytovaného poradenstva. Je stanovená individuálne, po dohode s klientom.

JEDNORAZOVÉ SLUŽBY
Daňové priznanie FO typ A min. 30 €
Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky min. 60 €
Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 100 €
Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 150 €
Daňové priznanie DPH + výkazy min. 50 €