CENNÍK

.

Našou filozofiou je individuálny prístup ku každému klientovi, ktorý uplatňujeme aj pri tvorbe ceny. Uvedené ceny sú preto len orientačné. Cena účtovníckych služieb je výsledkom vzájomnej dohody a je ovplyvnená mnohými faktormi, napr. počet dokladov za príslušný mesiac, rozsah poskytnutých služieb, úroveň predprípravy dokladov klientom, predmet podnikanie, pôsobenie na zahraničných trhoch, atď.


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  Cena (neplatca DPH) Cena (platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) 0,60 € 0,80 €
 
Počet položiek za mesiac Paušál (neplatca DPH) Paušál (platca DPH)
od 0 do 100 60,00 € 80,00 €
od 101 do 200 120,00 € 160,00 €
od 201 do 300 180,00 € 240,00 €
od 301 do 400 240,00 € 320,00 €
od 401 do 600 360,00 € 480,00 €
od 601 do 1000 540,00 € 720,00 €
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov, poradenstvo.

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  Cena (neplatca DPH) Cena (platca DPH)
Cena za účtovný zápis (faktúra, pokladničný doklad, položka v bankovom výpise,...) 0,80 € 1,00 €
 
Počet položiek za mesiac Paušál (neplatca DPH) Paušál (platca DPH)
od 0 do 100 80,00 € 100,00 €
od 101 do 200 160,00 € 200,00 €
od 201 do 300 240,00 € 300,00 €
od 301 do 400 320,00 € 400,00 €
od 401 do 600 440,00 € 550,00 €
od 601 do 1000 720,00 € 900,00 €
Paušál zahŕňa: komplexne vedenie účtovníctva, evidenciu dokladov, účtovná závierku, Daňové priznanie, v prípade platcu DPH vypracovanie DP pre DPH a potrebných výkazov, vyúčtovanie cestových príkazov, poradenstvo.

 

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO
1 TPP 12,00 €
1 Dohoda 10,00 €
Cena zahŕňa: vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, výkazy, vyhotovenie ročného zúčtovania dane.

 

JEDNORAZOVÉ SLUŽBY
Daňové priznanie FO typ A 20,00 €
Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky 40,00 €
Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky min 80,00 €
Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky min 100,00 €
Daňové priznanie DPH + výkazy min 50,00 €

.

KONTAKT